Categories-Inscripció

 
CATEGORIA TRAIL D'INICIACIÓ 10,9Kms.:
 
SUB-23: 18 a 22 anys
 
JUNIOR: 23 a 29 anys
 
SENIOR : 30 a 39 anys
 
VETERA : 40 a 49 anys
 
MASTER : 50 anys endavant
 
 
CATEGORIES INICIAT AL RUNNING 3,7Kms.:
 
JUVENIL: 13 a 17 anys
 
SUB-23: 18 a 22 anys
 
JUNIOR: 23 a 29 anys
 
SENIOR: 30 a 39 anys
 
VETERA: 40 a 49 anys
 
MASTER: 50 anys endavant 
 
 
Inscripcions:
 
El preu de la inscripció es:
 
Del 1 de Maig del 2015 fins el dia 1 de Juliol de 2014: 12€ amb chip propi i 14€ amb chip de lloguer.
 
Del 2 de Juliol fins el 12 de Juliol del 2015: 14€ amb chip propi i 16€ amb chip de lloguer.
 
Es podrà corre amb el chip de lloguer deixant 5€ que seran retornats a l’arribada a meta.
 
Un cop realitzada la inscripció no es retornará en cap cas l'import de la inscripció. 
 
Les inscripcions a les curses s'hauran de fer per mitja d'inscripció ON LINE en la pagina WEB.
 
Les inscripcions per les curses es tancaran el dia 12 de Juliol o quan s’arribi a un total de 240 inscrits a la cursa llarga y 130 a la curta. No s’admetran inscripcions el dia de la cursa.